De bijeenkomsten van KNC COMOG vormen de ruggengraat van de verenigingsactiviteiten. Bij voorkeur worden deze bijeenkomsten gehouden op interessante (project)locaties. Regelmatig worden daarbij sprekers uitgenodigd om relevante en interessante ontwikkelingen op het gebied van (bouw)projecten, onderhoudsmanagement en beheer of in de maatschappij te belichten. Hierbij wordt ruimte voor discussie en uitwisseling van standpunten en ervaringen geboden.

Het thema voor 2024 is “Circulariteit en klimaatadaptatie”

op het programma staat:

  • 12 maart – Projectbezoek (Netwerk- ledenwerving)
  • 12 juni – Projectbezoek (W&R)
  • 3 – 5 oktober – Studiereis 35 jarig bestaan 
  • 20 november – Jaarvergadering 2024

Comog-leden ontvangen een uitnodiging via het secretariaat. De aanvang van de bijeenkomsten ligt doorgaans tussen 15:00 en 16:00 uur.

Onderstaande een beeldverhaal van enkele bijeenkomsten.