• Het concretiseren van uitgangspunten waaraan de onderhoudsplanning en meerjarenplanning en meerjarenbegroting dienen te voldoen
  • Het inventariseren en inspecteren van woningen en gebouwen
  • Het opstellen en actualiseren van onderhoudsplanningen en meerjarenbegrotingen

 

Onderstaande Comog leden zijn te benaderen voor deze dienst.