Kennis Netwerk Club Consultants Onderhoudsmanagement Onroerend Goed is een vereniging voor directies en mensen met een leidinggevende c.q. senior functie bij een adviesorganisatie op het gebied van bouw, onderhoudsmanagement en beheer van Onroerend Goed.

KNC COMOG streeft naar kennisverbreding en het creëren van vertrouwelijke onderlinge contacten, die een betekenisvolle bijdrage leveren aan het gemeenschappelijke werkveld van de leden.

KNC COMOG is een actief kennisplatform dat bijdraagt aan de inhoudelijke ontwikkeling van de leden.

KNC COMOG is een besloten vereniging die zorgt voor een verbreding en verdieping van het gezamenlijke netwerk van de leden.

Download hier het volledige Mission Statement 2018.