De vereniging Consultants Onderhouds Management Onroerend Goed ‘Comog’ is opgericht op 12 oktober 1989 als platform voor onafhankelijke adviesbureaus die zich bezighouden met het verstrekken van diensten op het gebied van onderhoud en beheer van vastgoed.

De vereniging heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het bieden van een vertrouwelijke omgeving waarin de leden elkaar goed leren kennen door regelmatig georganiseerde bijeenkomsten op een uitdagende locatie;
  • Het creëren van een hoge inhoudelijke kwaliteit van de bijeenkomsten in de vorm van goede en interessante sprekers en relevante actuele onderwerpen;
  • Het onderhouden van een netwerk dat gericht is op het delen van ervaringen, kennis en contacten; een netwerk waarin leden met elkaar van gedachten kunnen wisselen zonder dat acquisitie daar een rol in speelt, maar waarbij onderlinge samenwerking vanzelfsprekend wel mogelijk is;
  • Het behouden en verbeteren van de netwerkcultuur tussen de leden onderling;
  • De relatie met Scev en Sertum actief onderhouden en borgen;
  • Het bereiken van een selectief en evenwichtig ledenbestand van minimaal 25 tot maximaal 50 betrokken leden, binnen het vakgebied gerenommeerde, toonaangevende bedrijven.

Bij de ontwikkeling van genoemde activiteiten richt Comog zich in eerste instantie op gebruikers c.q. eigenaren van onroerend goed, adviesbureaus, architecten, aannemers en de bouwmiddelen in­dustrie, zijnde de partijen die als eerste worden geconfronteerd met de gevolgen van veranderin­gen in de bouwmarkt. Alles wijst er namelijk op dat de bouwvraag zich in de komende jaren zal verleggen van de nieuwbouw naar werkzaamheden in de bestaande voorraad onroerend goed.

De vereniging Comog wil zich ‘hard’ maken voor een concrete invulling van dat belang.