• Het verrichten van inspecties en inventarisaties
 • Het rapporteren inzake onderzoeken en onderhoudsbehoeften
 • Advisering inzake te nemen maatregelen en de daaraan verbonden kosten
 • Advisering over toe te passen materialen en constructies
 • Werkvoorbereiding en het begeleiden van de uitvoering van onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden:
  • het vaststellen van activiteiten en budget;
  • overleg met gebruikers, overheid, nutsbedrijven en adviseurs;
  • het opstellen van werkomschrijving/ schrijven bestek;
  • het verzorgen van aanvragen subsidies, bouwvergunning e.d.;
  • advisering over de wijze van aanbesteding c.q. prijsvorming;
  • offerte-aanvragen c.q. aanbesteden;
  • de directievoering;
  • het toezicht houden op uitvoering;
  • het verzorgen van financiële bewaking;
  • het verzorgen van oplevering en eindafrekening.

   

Onderstaande Comog leden zijn te benaderen voor deze dienst.